Trên Galaxy S10 đã mất đi chức năng quen thuộc gì vậy? Thật sự, Samsung Galaxy S10 ra đời với quá nhiều điều mới lạ. Tại sao trên Galaxy lại mất nút cảm ứng home rất đặc trưng vậy?

Trên Galaxy S10 đã mất đi nút home quen thuộc