Dựa vào nguyên lý chuyển hóa các loại năng lượng khác nhau thành điện năng, người chơi điện thoại tạo ra nhiều cách để sạc đầy pin một cách thú vị.
nhung-cach-sac-dien-thoai-la-ky

Sạc điện thoại bằng sức gió 

nhung-cach-sac-dien-thoai-la-ky-1

Sạc điện thoại bằng năng lượng cơ thể

nhung-cach-sac-dien-thoai-la-ky-2

Sạc điện thoại với một chiếc xe đạp 

nhung-cach-sac-dien-thoai-la-ky-3

Dùng lửa để sạc điện thoại 

nhung-cach-sac-dien-thoai-la-ky-4

Sạc điện thoại với một chiếc đèn pin