Apple ngừng hỗ trợ bản cập nhật 10.3.2 các thiết sử dụng dòng chip kiến trúc 32-bit. Bao gồm: iPhone 5, iPhone 5C, iPad 4 và các thiết bị đời cũ hơn.

Apple ngừng hỗ trợ bản cập nhật 10.3.2

Apple ngừng hỗ trợ bản cập nhật 10.3.2

Có thể thấy các thiết bị iPhone 5, iPhone 5C và iPad 4 đang sử dụng con chip A6 được xây dựng theo kiến trúc 32-bit. Nhưng theo Apple Insider, sau khi ngừng hỗ trợ phần mềm từ Apple thì các thiết bị sử dụng chip kiến trúc 32-bit dễ tấn công lỗi bảo mật sẽ làm ảnh hưởng đến người sử dụng. Thế nên Apple ngừng hỗ trợ bản cập nhật 10.3.2 cho các máy này.
Nhà sản xuất Apple đã bắt đầu xây dựng chip trên kiến trúc 64-bit từ năm 2013 với con chip A7 được trang bị trên iPhone 5S. Sau đó, Apple lại khuyến khích các nhà phát triển. Nên tập trung xây dựng ứng dụng theo kiến trúc 64-bit.

Mới đây, trên phiên bản iOS 10.3 khi người dùng cố gắng mở các ứng dụng 32-bit. Bạn sẽ nhận được cảnh báo. Đó là “Ứng dụng này sẽ không hoạt động với các phiên bản tương lai của iOS.”
Đây cũng chính là mục tiêu để người dùng công nghệ lên đời các thiết bị mới của Apple.