Samsung Galaxy A9 là chiếc smartphone sở hữu tới 4 camera đầu tiên trên tế giới. Cùng đánh giá camera Galaxy A9 từ hình ảnh được chụp.

Đánh giá camera Galaxy A9: Siêu camera

Galaxy A9 là điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới với bốn camera phía sau. dưới đây là đánh giá camera Galaxy A9.

Bạn có ống kính 24 MP cho hình ảnh thông thường. Ống kính 5 MP cho hình ảnh bokeh (Sống). Ống kính tele để phóng to đối tượng và ống kính siêu rộng để chụp, cảnh rộng hơn thường lệ máy ảnh. Mỗi camera trong số này lại là một sự khác biệt với những gì bạn chụp. Chúng tôi có một mẫu máy ảnh mà chúng tôi bắn với mỗi một trong bốn camera phía sau trên Galaxy A9.

Đánh giá camera Galaxy A9: từ mỗi camera phía sau

Với Samsung Galaxy A7 có camera siêu rộng, đây cũng là điểm đáng giá nhất của chiếc máy này. Thì camera A9 với 4 camera phía sau hỗ trợ tuyệt vời cho việc chụp ảnh. Việc tách riêng biệt các camera sau và zoom là bước tiến quan trọng. Có thể coi đó là một đột phá từ Samsung. Chức năng Live Focus cũng và thu phóng với 1 ống kính tele. Bạn muốn chụp bokeh bạn có thể di chuyển ra khỏi chủ thể bất cứ ki nào.

Các điện thoại tầm trung của Samsung có bộ cảm biến độ sâu phụ tiêu chuẩn cho hình ảnh Live Focus có xu hướng hoạt động tốt hơn trong lĩnh vực đó.  Dưới đây là hính ảnh từ 4 camera bạn đánh giá camera Galaxy A9 thế nào?

đánh giá camera Galaxy A9

Ảnh chụp từ camera đầu tiên 24 MP

đánh giá camera Galaxy A9

Ống kính góc rộng siêu rộng 8 MP

đánh giá camera Galaxy A9

 

Ống kính 5MP cho ảnh Live Focus

đánh giá camera Galaxy A9

 Ống kính tele 10 MP cho phép zoom quang 2x