Hãng Samsung đã dần tách các ứng dụng hệ thống và giải phóng chúng dưới dạng các ứng dụng độc lập trên cửa hàng Google Play. Chỉ vài ngày sau khi ứng dụng Always On Display xuất hiện và trực tiếp tải về từ Play Store thì hãng lại tiếp tục đưa ra cách làm tương tự cho ứng dụng hệ thống khác là bảo trì thiết bị.

Hơn nữa, lý do mà người khổng lồ Hàn Quốc làm việc này là vì việc tách các ứng dụng hệ thống và giải phóng chúng dưới dạng các ứng dụng độc lập giúp đẩy nhanh các cập nhật hơn. Ứng dụng bảo trì thiết bị cho phép người dùng xóa bộ nhớ và xóa các tập tin mà mình cảm thấy không cần thiết.

Không chỉ vậy, ứng dụng này còn kiểm tra tình trạng của thiết bị và giúp người dùng đưa ra giải pháp để cải thiện điểm hiệu năng. Các tính năng khác bao gồm: nhận dạng các ứng dụng làm ngốn pin, giải phóng bộ nhớ RAM, tối ưu hóa điện thoại một lần chạm, phát hiện phần mềm độc hại, bốn chế độ hiệu suất khác nhau và còn nhiều chế độ khác.

Phiên bản này giúp bảo trì thiết bị 1.0.24.19 hiện có sẵn để tải xuống từ Play Store, chúng ta nên lưu ý ứng dụng bảo này chỉ hoạt động ở một số dòng máy Samsung.