Sau khi phát hành bản thử nghiệm thứ hai, bản cập nhật Hệ điều hành Android 7.1.2 chính thức đã được phát hành.

Theo thông tin từ trang GSMArena, bản cập nhật Android 7.1.2 này hiện đã có mặt. Nó có mặt trên thiết bị Nexus Player và Pixel C. Trong khi các thiết bị khác sẽ sớm nhận được.

Mặc dù bản cập nhật Android 7.1.2 không phải là một cập nhật lớn. Mà nó chỉ là một bản sửa lỗi với những cải tiến nhỏ. Và có thể không mang lại các tính năng mới.

Tuy nhiên, hai sản phẩm nổi tiếng một thời của Google là Motorola Nexus 6. Và HTC Nexus 9 sẽ không nhận được bản cập nhật mới này. Ngược lại nhiều sản phẩm nổi tiếng ở Việt Nam như Galaxy Note 5 đã bắt đầu nhận bản cập nhật hệ điều hành Android 7.0!