Trang chủ Tin mới Internet - Thông tin toàn cầu

Internet - Thông tin toàn cầu

Internet (phiên âm Tiếng Việt là:in-tơ-nét) là một hệ thống thông tin toàn cầu. Có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau.

Không có bài viết để hiển thị