Samsung Galaxy S9 và Note 9 cập nhật Android Pie. Người dùng ở Ấn Độ bắt đầu nhận được cập nhật Android Pie cho Galaxy S9, S9+ và Note 9. Bản cập nhật cũng có mặt ở Hàn Quốc cho Galaxy S9 và Galaxy Note 9. Ở Hàn Quốc, tất cả các smartphone trên sẽ nhận được cập nhật cả cho người dùng và không dùng bản beta. Trong khi đó, ở Ấn Độ, bản cập nhật sẽ dựa trên One UI. Nó sẽ bao gồm bản patch Android Security mới nhất vào tháng Một 2019. Có tất cả danh sách thay đổi trong One UI được Samsung sở hữu.

Bản cập nhật tới vài tuần sau khi One UI được giới thiệu trong bản build beta của Android Pie cho Galaxy S9 series ở Đức. Trải nghiệm đã được mang tới cho Galaxy S9+ và sau đó là Galaxy Note 9 ở Đức. Tuy nhiên, ở Hàn Quốc, chỉ có Samsung Galaxy S9 Hàn Quốc và Galaxy Note 9 nhận cập nhật.

Samsung Galaxy S9 và Note 9 cập nhật Android Pie: Chi tiết

Samsung Galaxy S9 và Note 9 cập nhật Android Pie: Chi tiết
Samsung Galaxy S9 và Note 9 cập nhật Android Pie: Chi tiết

Ở Ấn Độ, bản cập nhật Android Pie với One UI cho Samsung Galaxy S9 mang phiên bản ‘G960FOXM2CRLO’ (giống với Galaxy S9+). Trong khi đó, với Galaxy Note 9, bản cập nhật mang tới phiên bản ‘N960FXXU2CSA2′. Ngoài ra, với Galaxy S9 ở Hàn Quốc, bản cập nhật sẽ là ‘G96xNKSU1CRLL’ hoặc ‘G96xNKSU1CRLN’, tùy theo mạng. Với Galaxy Note 9, bản cập nhật tới cùng phiên bản ‘N960NKSU2CSA1′.

Samsung Galaxy S9 và Note 9 cập nhật Android Pie: Dung lượng

Người dùng Samsung Galaxy S9 và Note 9 cập nhật Android Pie trên Oreo ở Ấn Độ có thể phải chờ thêm một chút để nhận bản cập nhật. Cả gói sẽ có dung lượng 1.6GB. Tuy nhiên, với người dùng Samsung Galaxy S9 và Note 9 bản cập nhật sẽ khoảng 150 MB. Để download bản cập nhật bằng tay trên máy, người dùng phải vào Settings > Software Update > Download and Install. Thay vào đó, họ cũng có thể download cả file firmware trên trang web chính thức của Samsung