Mặc dù chưa bán chính thức trên thế giới nhưng các kênh video công nghệ nổi tiếng đã có những bài trên tay và đánh giá nhanh Samsung Galaxy S6 – Việt Nam thật tuyệt

1. Kênh video của Vật vờ

2. Kênh video Cellphone S: