Đón xem video so sánh So sánh Samsung Galaxy S6 và Sony Xperia Z4

Lựa chọn giữa Xperia Z4 với Galaxy S6 bạn chọn máy nào, Video đánh giá cấu hình hiệu năng và các bài test chi tiết sẽ giúp bạn lựa chọn giữa 2 điện thoại này nhé. giữa mức giá 7 triệu và 8 triệu bạn chọn máy nào.